ติดต่อเรา

ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
84 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพย์ 044-009-711
โทรสาร 044-009-712